Uncategorized

Home/Uncategorized

Skuldsättning i Sverige 2023

Antalet privatpersoner som hamnar hos Kronofogden har ökat markant under 2023. Det är i huvudsak män som hamnar där och oftare åldersgruppen 35-44 år, men det har skett en stark ökning i 65+ gruppen. På bilden ser du vilka kommuner som har den högsta andelen av befolkning med skulder hos Kronofogden markerade som röda.

Vad vill du veta mer ur datan?

Hela filen finns här om du vill analysera själv.

SkuldsättningPrivatpersoner202010-2023_3

Excelmodeller för kommuner

Denna modell hjälper dig som hanterar en budgetprocess för en kommunal verksamhet. I export-bladet kan du klistra in data från tidigare års budget eller utfall. Kolumnen FileName avgör vilken data som skall hamna i vilken fil. Du kan sedan skicka ut filerna till respektive chef och låta dem fylla i dem. Sedan importerar du dem via import-bladet.

BudgetMasterfil_Kommun_LL231003_Public

————-

Denna modell hjälper dig som kommunal tjänsteman att räkna ut effekterna av en nyexploatering. Du fyller i troliga åldersintervallet för det nya bostadsområdet, kostnaderna som hör samman med projektet. När du fört in datan klickar du på Spara Scenario, då visas effekterna på lokala skolor och på kommunens budget.

ExploateringKommun_LL231106

————-

Räknar ut OB-löner baserad på en tidsrapport och de valda avtalen.

OB_Uträknare

————-

Denna modell kan hämta bilder från en mailadress och visa vart bilderna är tagna på en lista. Det är ett mycket enklelt verktyg för fel-rapportering av teknisk karaktär.

ExploateringKommun_LL231106

Exploateringsmodell för kommuner

Denna modell hjälper dig som kommunal tjänsteman att räkna ut effekterna av en nyexploatering. Du fyller i troliga åldersintervallet för det nya bostadsområdet, kostnaderna som hör samman med projektet. När du fört in datan klickar du på Spara Scenario, då visas effekterna på lokala skolor och på kommunens budget.

ExploateringKommun_LL231106