Enkät för utskick

 

 

Automatisk sammanställning av enkätsvar

Dags att skicka ut en enkät och sedan tröstlöst sitta och sammanställa alla svaren i ett enda dokument? Med hjälp av vår modell importeras varje fil med ett knapptryck i masterdokumentet, grafer genereras automatiskt och du får tid över till att analysera resultaten i enkäten som du annars hade lagt på att sammanställa datan.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!