Riskkapital

Söker ditt bolag extern finansiering?

Vi fungerar oftast som länken mellan grundaren och investerarna, vi pratar med alla inom bolaget, från HR-chefen, marknadschefen och VD:n och skapar en modell för hela bolaget. På så sätt vet vi hur länge pengarna räcker, när ni kommer behöva nyanställa och kan svara på alla frågor som investerarna kommer med. Vi kan även bistå i kapitalanskaffning, men bara i de fall vi som bolag är beredda att gå in som delägare med.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!