Denna modell hjälper dig som hanterar en budgetprocess för en kommunal verksamhet. I export-bladet kan du klistra in data från tidigare års budget eller utfall. Kolumnen FileName avgör vilken data som skall hamna i vilken fil. Du kan sedan skicka ut filerna till respektive chef och låta dem fylla i dem. Sedan importerar du dem via import-bladet.

BudgetMasterfil_Kommun_LL231003_Public

————-

Denna modell hjälper dig som kommunal tjänsteman att räkna ut effekterna av en nyexploatering. Du fyller i troliga åldersintervallet för det nya bostadsområdet, kostnaderna som hör samman med projektet. När du fört in datan klickar du på Spara Scenario, då visas effekterna på lokala skolor och på kommunens budget.

ExploateringKommun_LL231106

————-

Räknar ut OB-löner baserad på en tidsrapport och de valda avtalen.

OB_Uträknare

————-

Denna modell kan hämta bilder från en mailadress och visa vart bilderna är tagna på en lista. Det är ett mycket enklelt verktyg för fel-rapportering av teknisk karaktär.

ExploateringKommun_LL231106