Försäljningsanalys

Automatisk analys av försäljningssiffror ger dig ordning på försäljningsrapporteringen

Har du försäljningssiffror från olika system som gör det svårt att få ordning på siffrorna? Vår modell kan automatisera processen kring din försäljningsrapportering och hjälpa dig att analysera var du behöver satsa mer. Data från de olika systemen exporteras till en master-Excel som analyseras och jämförs mot extern data, som befolkningssammansättning, medelinkomster eller kanske kundernas omsättning. Resultatet får du i en tydlig graf där du ser ditt faktiska resultat jämfört med vad du borde sälja, så att du kan fatta mer underbyggda beslut gällande var du ska satsa mer på försäljningen – allt i vår tydliga och pedagogiska modell.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!