Outsourcing av hela processer

Ibland är vissa processer för komplexa för era anställda, låt oss ta över hela flödet.

Ibland är vissa processer för komplexa för era anställda, du kan såklart anställa en expert på heltid, men det blir dyrt och kanske räcker inte de svåra uppgifterna för att fylla upp en heltidstjänst. Då kan vi ta över hela flödet. Ni lägger upp käll-filerna i en dropbox eller liknande och vi kör processen och lägger upp filen när vi är klara.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!