Accesskonsult

Kontakta oss för att prata med en Accesskonsult. Vi är experter på Microsofts ekosystem för datalagring, analys och presentation. I våra projekt arbetar vi ofta med Power BI, Access, SQL Server, SharePoint och Excel. När vi genomför projekt mot mindre organisationer ingår ofta att skapa Accessdatabaser. När vi genomför projekt mot större organisationer ingår ofta att koppla upp sig mot deras SQL Server databaser. Utöver att bygga databaser bygger vi ofta verktyg för analys och presentation i Excel och Power BI.

Microsoft Access

Microsoft Access används för att lagra data. Med Access kan användare organisera sin data i olika tabeller och skapa relationer mellan dessa tabeller. Det upplägget gör det möjligt att enkelt kombinera olika typer av data. Exempel på olika typer av data som ett företag kan vilja lagra och kombinera är säljdata, kunddata, prisdata och marknadsdata. Relationerna mellan dessa data gör det möjligt att snabbt besvara frågan: ”Vad är vårt genomsnittliga nettopris i förhållande till listpris per kund för en viss produkt och marknad?”. En annan fördel med att lagra data i Access är att Access tillåter flera användare att läsa data och skriva data samtidigt. Mjukvara med dessa egenskaper kallas med ett samlingsnamn för databashanterare.

Access eller SQL Server

Access är Microsofts enkla databashanterare. Microsoft Access har även en storebror som heter Microsoft SQL Server. Access med sin enkelhet passar för mindre organisationer såsom mindre företag eller avdelningar på stora företag. Microsoft SQL Server passar för större organisation som ställer högre krav på prestanda och användarrättigheter men som även vill lägga mer resurser på att konfigurera databasen.

Access och Excel har olika fokus och används tillsammans

Access är specialiserat på att lagra data, men det går även att visualisera data i Access. Excel är specialiserat på att analysera och visualisera data, men det går även att lagra data i Excel. Access och Excel har till viss del överlappande funktionalitet, men har olika fokus. I många projekt väljer man att bygga hela lösningen i antingen Access eller Excel, beroende på vilka krav som ställs på lösningen.

När kraven är stora på både datalagring och analys och visualisering kan man med fördel använda Access och Excel tillsammans. Då använder man Access för datalagring och Excel för analys och visualisering. Excel har på senare tid fått verktygen Power Query för Excel och Power Pivot för Excel. Med dessa verktyg kan man göra fantastiska saker i Excel som inte var möjliga för bara några år sedan. Det är nu möjligt att organisera sin data i olika tabeller och skapa relationer mellan dessa tabeller direkt i Excel. Men Access har fortfarande sin plats. När det finns krav på att flera användare ska kunna läsa och skriva mot samma data så bör man Access för datalagring.

Vilken teknik ska jag välja

Det är inte alltid enkelt att förstå vilken teknik som är bäst att använda för att möta en utmaning. Vi kan Microsofts ekosystem för datalagring, analys och visualisering och hjälper er även välja rätt teknik för att på bästa sätt möta era utmaningar.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss