KPI-beräkningar

Att välja KPI:er är inte svårt, att implementera dem är svårare.

Vi har efter att vi skapat KPI:er åt en lång rad företag blivit lite av experter på just KPI:er och vilka effekter de ger på organisationen. Det svåra är dock inte teorin bakom eller att göra en PowerPoint som säger vilka KPI:er du borde ha, det svåra är att få dem att fungera löpande i Excel. Vi har både den teoretiska kunskapen, men även det som är så mycket viktigare: färdigheten som gör att vi kan bygga modeller som hämtar den data ni behöver och skapar KPI-rapporter man kan lita på automatiskt.

Maila oss på info@exceldepartment.se eller ring 010-264 20 20 så hjälper vi dig!