Antalet privatpersoner som hamnar hos Kronofogden har ökat markant under 2023. Det är i huvudsak män som hamnar där och oftare åldersgruppen 35-44 år, men det har skett en stark ökning i 65+ gruppen. På bilden ser du vilka kommuner som har den högsta andelen av befolkning med skulder hos Kronofogden markerade som röda.

Vad vill du veta mer ur datan?

Hela filen finns här om du vill analysera själv.

SkuldsättningPrivatpersoner202010-2023_3