Excelkurs

Vi hjälper dig bli företagets nya Excelexpert. Vi håller Excelkurser som gör dig effektivare och smartare i Excel!

Lärarledda kurser och onlinekurser

Vi har både lärarledda kurser och onlinekurser i vårt kursutbud. Du kan boka plats på en lärarledd kurs där du lär dig under handledning eller köpa tillgång till en onlinekurs där du lär dig i din egen takt. De lärarledda kurserna och onlinekurserna innehåller likvärdiga teoriavsnitt och men onlinekurserna innehåller inga övningar.

Kurs Beskrivning
Lärarledd kurs
Onlinekurs
Excel Grundkurs Kurs för dig som vill öva på grunderna i Excel. Du kan vara nybörjare eller flerårig användare i Excel, men du vill nu lära dig de viktiga grunderna i Excel. Du vill bli trygg i Excel

7995 kr inkl. moms

Helt kostnadsfritt
Excel Avancerad kurs Kurs för dig som är bekväm i Excel och vill öva på kraftfulla verktyg och formler som de flesta inte känner till.

7995 kr inkl. moms
VBA Grundkurs Kurs för dig som vill komma igång med VBA för att kunna automatisera arbete i Excel och göra Excelfiler mer dynamiska.

7995 kr inkl. moms

 

Om alla våra Excelkurser

Våra kurser är framtagna för att du direkt efter kursen ska bli smartare i ditt arbete i Excel och kunna lösa fler typer av problem.

  • Vi lär ut de viktigaste verktygen i Excel och de bästa arbetssätten.
  • Våra kurser innehåller många övningar för att du verkligen ska lära dig använda teorin som gås igenom.

 

Om våra lärarledda Excelkurser

  • Vi är specialister på Excel och kan svara på alla möjliga frågor under kurserna.
  • Vi arbetar med maximalt 6 deltagare per schemalagt kurstillfälle.
  • Du som har gått en av våra schemalagda kurser får 1 timme kostnadsfri Excelhjälp som du kan använda upp till 3 månader efter kurstillfället.
  • Lunch, fika och kursmaterial ingår.

 

Om våra företagsanpassade Excelkurser

Vi anordnar även företagsanpassade kurser. Ni kan boka en företagsanpassad kurs istället för att gå på ett av de schemalagda kurstillfällena. Ni väljer då själva tid, plats och kursinnehåll. Vi kan hålla Excelkursen i våra eller era lokaler. Vi kan använda era filer som exempelfiler under kursen. Vi kan skräddarsy kursen för att fokusera på områden som är särskilt viktiga för er.

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och offert.

010-264 20 20
info@exceldepartment.se

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.