Villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering ändrar cellers utseende beroende på dess innehåll. Denna typ av formatering används för att upptäcka mönster, hitta avvikelser och undvika inmatningsfel.

Tabell (1)

Det finns många olika typer av villkorsstyrd formatering. Man kan skapa en färgskala som visar en färgändring från minsta till största värde i ett cellområde. Man kan välja att endast formatera celler med ett visst värde. Man kan välja att endast formatera celler som har högst respektive minst värde i ett visst cellområde. Det är några varianter av villkorsstyrd formatering.

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss