Innehåll

[addtoany]

Vanliga funktioner

Det finns massvis med inbyggda funktioner i Excel. Ett bra första steg är att lära sig hur man skriver funktioner, som vi har gått igenom i det här kapitlet. Man kan börja med att lära sig SUMMA som är den vanligaste funktionen. Efter det så kan man utöka sin repertoar av funktioner i takt med att man stöter på nya utmaningar och kommer i kontakt med fler funktioner.

Enkla Excelfunktioner kan delas upp i matematiska funktioner och textfunktioner. Utöver dessa enkla Excelfunktioner är två andra viktiga grupper av funktioner logiska funktioner och sök- och referensfunktioner.

Vanliga matematiska funktioner

Matematiska funktioner används för att göra beräkningar med siffror i Excel.
Grundkurs (88)

Vanliga textfunktioner

Textfunktionerna används för att arbeta med texter i Excel. Användningsområdet för textfunktionerna kan verka otydligt första gången man ser dem. De används ofta tillsammans till att slå ihop delar av texter i olika celler (till exempel för att sätta ihop clearingnummer i en kolumn med bindestreck men kontonummer i en annan) eller till att dela upp en text i flera delar (till exempel till att söka upp mellanslaget i ett namn och bryta ut texten före mellanslaget som förnamn i en cell och texten efter mellanslaget som efternamn i en annan cell).
Grundkurs (89)

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss