Skapa villkorsstyrd formatering

För att skapa villkorsstyrd formatering gör du på följande vis:

  1. Markera området av celler du vill formatera.
    (Vissa villkorsstyrda formateringar, som till exempel färgskala, beror även på innehållet i andra celler som styrs av samma villkorsstyrda formatering. Tänk på det när du markerar området med celler!
  2. Klicka på Villkorsstyrd formatering under Startfliken och välj önskad formatering. Se exempel nedan.

    Grundkurs (91)Grundkurs (93)Grundkurs (94)

    Grundkurs (95)Grundkurs (96)

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss