Denna modell hjälper dig som hanterar en budgetprocess för en kommunal verksamhet. I export-bladet kan du klistra in data från tidigare års budget eller utfall. Kolumnen FileName avgör vilken data som skall hamna i vilken fil. Du kan sedan skicka ut filerna till respektive chef och låta dem fylla i dem. Sedan importerar du dem via import-bladet.

BudgetMasterfil_Kommun_LL231003_Public