Räknar ut OB-löner baserad på en tidsrapport och de valda avtalen.

OB_Uträknare