Denna modell hjälper dig som kommunal tjänsteman att räkna ut effekterna av en nyexploatering. Du fyller i troliga åldersintervallet för det nya bostadsområdet, kostnaderna som hör samman med projektet. När du fört in datan klickar du på Spara Scenario, då visas effekterna på lokala skolor och på kommunens budget.

ExploateringKommun_LL231106