Innehåll

[addtoany]

Arbetsboken

Excelfiler kallas med ett annat ord för arbetsböcker. När man startar Excel skapas en tom arbetsbok som man senare kan välja att spara.

Kalkylblad

En arbetsbok kan innehålla ett eller flera kalkylblad. För att skapa ett nytt kalkylblad klickar du på plustecknet till höger om flikarna. För att byta namn på ett visst kalkylblad dubbelklickar du på kalkylbladets flik.

Grundkurs (1)

Om man säger att arbetsboken motsvarar ett rutigt anteckningsblock så motsvarar varje kalkylblad en sida i anteckningsblocket.

Rader och kolumner

Kalkylbladet är uppdelat i kolumner och rader. Kolumner betecknas med en bokstav (A, B, C,…),

Grundkurs (3)

medan rader betecknas med en siffra (1, 2, 3,…).

Grundkurs (4)

Celler

I skärningspunkten mellan varje kolumn och rad finns en cell. Om man säger att varje kalkylblad är en sida i ett rutigt anteckningsblock så motsvarar varje cell en ruta i anteckningsblocket.

Celler betecknas med kolumnens bokstav följd av radens siffra:

  • KolumnRad
    T.ex. A1, B2, C3

Man kan specificera på vilket kalkylblad cellen finns genom att skriva i sin formel:

  • ’Kalkylblad’!KolumnRad
    T.ex. 'Blad2'!A1

Man kan även specificera i vilken arbetsbok cellen finns genom att skriva:

  • [Fil]’Kalkylblad’!KolumnRad
    T.ex. [Bok2.xlsx]'Blad2'!A1

Rityta

Ovanpå kalkylbladets celler finns en osynlig rityta. På den kan man infoga diagram, bilder, pilar och andra objekt. Dessa objekt befinner sig inte i någon cell utan ovanpå cellerna.

Rityta

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss