Innehåll

[addtoany]

Relativa och absoluta cellreferenser

I formler kan man ange relativa och absoluta cellreferenser. Detta får betydelse först när man kopierar formler, vilket man gör ofta i Excel.

När man kopierar en relativ cellreferens från en cell till en annan så kommer referensen att ha samma relativa position i båda cellerna.

KopieraRelativaCellreferencer

När man kopierar en absolut cellreferens från en cell till en annan så kommer referensen att peka på exakt samma cell i båda cellerna.

Hur man skriver relativa och absoluta cellreferenser

Cellreferenser är absoluta om de föregås av dollartecken ($), annars är de relativa.

Mer specifikt så består faktiskt varje cellreferens av en kolumnreferens och en radreferens. Var och en av dessa kan göras absolut eller relativ:

  • A1 – både kolumn- och radreferenser är relativa
  • $A1 – kolumnreferens är absolut
  • A$1 – radreferens är absolut
  • $A$1 – både kolumn- och radreferenser är absoluta

När man klipper (samt infogar rader och kolumner) så beter sig referenser alltid som absoluta cellreferenser. Cellerna behåller alltså samma referenser även i den nya placeringen. Det är vid kopiering som absoluta och relativa cellreferenser spelar roll.

Föregående

Cellreferenser

Nästa

Funktioner

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss