Låt mig presentera Pontus, som är en anhängare av ”Cold Exposure”.
Nej, han är inte normal, men hade han varit det så hade han inte blivit såhär bra på Excel.