Innehåll

[addtoany]

Kopiera innehåll

Det finns två metoder för att kopiera. Antingen så kan du använda ”Kopiera” + ”Klistra in” för att kopiera allt innehåll från en cell till en annan eller så kan du använda ”Kopiera” + ”Klistra in special” för att kopiera vissa typer av innehåll från en cell till en annan.

Kopiera + Klistra in

Genom att välja Kopiera ⇒ Klistra in kopierar du ”allt” (formel, värde, formatering) från en cell till en annan. Det går till på följande vis:

 1. Markera celler du vill kopiera.
 2. Välj Kopiera.
  Grundkurs (48)
 3. Markera cell dit du vill kopiera.
  (Oavsett om du ska klistra in en cell eller ett område av celler så räcker det med att markera en cell i det här steget. Om det är ett område av celler som ska klistras in så markera cellen i det övre vänstra hörnet av där du vill att cellområdet ska hamna.)
 4. Välj Klistra in.
  Grundkurs (50)

Kopiera + Klistra in special

Genom att använda Klistra in special så kan du välja att endast klistra in formel, värde eller formatering. Detta är mycket användbart då celler i Excel innehåller mycket information och man kan vilja kopiera någon aspekt (formel, värde eller formatering) men inte nödvändigtvis allt. Då gör du så här:

 1. Markera celler du vill kopiera.
  Grundkurs (50)
 2. Välj Kopiera.
 3. Markera cell dit du vill kopiera.
 4. Välj Klistra in special.
  Grundkurs (51)

Vanliga typer av Klistra in special är att klistra in…

 • formler
  Grundkurs (52)
 • värden
  Grundkurs (53)
 • formatering
  Grundkurs (54)

Hämta format Grundkurs (55)gör samma sak som Klistra in ⇒ Formatering.

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss