Innehåll

[addtoany]

Celler innehåller flera typer av information

Celler kan innehålla formler, värden och formatering.          

Formler

Formler är uttryck som räknar ut ett värde i en cell. En formel börjar alltid med likamedtecken (=).

=1+2 är ett exempel på en formel. Den räknar ut värdet 3.

Man kan använda referenser i formler. Istället för att skriva =1+2 så kan man skriva 1 i en cell (t.ex. A1) och 2 i en annan cell (t.ex. A2) för att i A3 skriva =A1+A2.

Värden

Värden är det som räknas ut av formler. Skriver du =1+2 i en cell så är =1+2 formeln och 3 är värdet.

Skriver du =SUMMA(1;2) i en cell så är =SUMMA(1;2) formeln och värdet som formeln räknar ut är 3.

Skriver du bara 3 i en cell så finns där ingen formel, utan endast ett värde.

Formatering

Formateringen påverkar endast hur värdet i cellen visas. Beroende på
hur värdet 1200,5 i cellen A1 är formaterat så kan det till exempel visas som:

  • 1200,5
  • 1 200,50 kr
  • 1 200 kr
  • 1200
  • 1903-04-14 12:00:00

Oavsett hur värdet visas så kommer formler som refererar till cellen att använda sig av värdet 1200,5.
=A1+A1 i en annan cell kommer att ge värdet 2401 i den cellen.

Föregående

Formler

Nästa

Namnrutan

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss