Innehåll

[addtoany]

Vanliga typer av diagram

Under Infogafliken hittar du Diagramverktygen. Du kan välja att skapa stapel- eller linjediagram (med eller utan markörer). Vidare kan du välja om du vill göra vanlig (varje serie för sig), staplad (serier staplade på varandra) eller staplad fraktion (serier staplade på varandra, del av 100%).

Diagram1

Diagram2

Om man tänker sig att man vill visa oljeproduktion per land över tid som exempel så gäller att:

  • Vanligt diagram visar för varje år varje lands oljeproduktion som staplar i olika färger sida vid sida.
  • Staplat diagram visar för varje år varje lands produktion som olika färger i en stapel
  • Staplat fraktionsdiagram visar för varje år varje lands produktion som olika färger i en stapel, och staplarna för varje år kommer alltid att vara lika höga. Det är alltså fördelningen mellan de olika länderna som framhävs och inte totalen.

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss